Základní informace k zastřešení

  • Rozměr mezi kolejnicemi může být libovolný
  • Standardní délka segmentů je 2156 mm

Standardní délka zastřešení s čely:

Počet segmentů 1 2 3 4 5 6 7
Délka zastřešení (mm) 2 222 4 328 6 434 8 540 10 646 12 752 14 858
  • Segmenty můžeme prodloužit na 2564 mm. V tomto případě záleží na velikostitypu zastřešenína druhu použitého polykarbonátu (dle dohodyvýrobcem zastřešení bazénů).

Prodloužená délka zastřešení bazénů s čely:

Počet segmentů 1 2 3 4 5 6 7
Délka zastřešení až (mm) 2 630 5 144 7 658 10 172 12 686 15 200 17 714
  • Segmenty můžeme také dle požadavků zkrátit. V tomto případě záleží opět na velikostitypu zastřešení (dle dohody výrobcem).
  • Zastřešení bazénů můžeme zvýšit až do poloviny rozměru mezi kolejnicemi. V tomto případě záleží na velikostitypu zastřešení bazénů (dle dohodyvýrobcem).
  • Segmenty můžeme vyztužit pro podhorské oblastioblastiextrémními přírodními podmínkami.