Stavební připravenost


Pro instalaci zastřešení a zaručení jeho správné funkčnosti, musí být dodrženo několik zásad.

  • Podklad pro uložení kolejnic musí být zpevněný (beton min. B20, všechny druhy keramických a kamenných dlažeb uložených v betonu). Nedoporučujeme instalaci kolejí na nezpevněné podklady (tzn. dlažby volně položené na zhutnělé podklady, nebo beton). V těchto případech by mohlo dojít k pohybu dlažby, uvolnění takto připevněných kolejnic a deformaci celého zastřešení bazénu.
  • Rovinnost povrchu: Povrch pro montáž bazénového zastřešení musí být rovný a maximální odchylka by neměla být větší než 5 mm v celé délce kolejnic. Pokud je povrch nerovný, kolejnice musí být vypodkládány a může dojít k omezení posuvu zastřešení bazénu a k drhnutí spodních částí jednotlivých segmentů o kolejnice. Zpevněná plocha pod kolejí by měla být na každou stranu alespoň o 3 cm širší než je šířka koleje.
  • Pro montáž zastřešení bazénu budeme potřebovat přívod elektrické energie (230 V) do 20 metrů od místa montáže.
  • Rozvody pod povrchem: Nezapomeňte upozornit na elektrické rozvody, rozvody vody, odpady a jiné, nacházející pod povrchem v místech kotvení kolejnic zastřešení, aby nedošlo k jejich poškození, a které by mohly znemožnit montáž zastřešení bazénu.
  • Extrémním přírodním podmínkám musí být zastřešení bazénu přizpůsobeno (např. podhorské a horské oblasti, místa s nadměrně velkými nárazovými větry apod.). Proto je zapotřebí na tyto skutečnosti upozornit, abychom Vám mohli nabídnout vhodné provedení zastřešení bazénu.
  • V případě špatného přístupu k bazénu je nutné zajistit patřičný počet pomocných sil pro uložení segmentů na kolejnice.
  • Všechny změny, které byly provedeny v místě montáže po zaměření bazénu (výsadba stromů, stavba plotů, tarasů a podobně) je třeba s námi zkonzultovat, abychom předešli nepříjemnému překvapení při montáži.