Manipulace se zastřešením, údržba, upozornění na některé skutečnosti

Manipulace a údržba

 • Posun jednotlivých segmentů zastřešení provádí vždy 2 osoby. Segment uchopí vždy z každé strany 1 osoba v místě madel.
 • Před manipulací se zastřešením zkontrolujte celou délku kolejí, jestli neobsahují cizí předměty (větvičky, kamínky apod.). Pokud ano, je nutné je odstranit.
 • Jednotlivé segmenty se pohybují po kolejnicích na plastových kolečkách s ložisky, proto vždy v zavřeném i otevřeném stavu zastřešení zajistěte aretacemi do kolejí.
 • V případě silného větru zkontrolujte, zda jsou zajištěny všechny aretace do kolejí a čela jsou zajištěny všemi kolíky. Veškeré dveře a jiné otvory rovněž zajistěte.
 • Nezdržujte se uvnitř zastřešení v případě bouřky, nebo silného větru.
 • Se zastřešením nemanipulujte při silném větru, ani pokud je na zastřešení nebo v kolejích led či sníh.
 • Největší a nejmenší segmenty jsou opatřeny odnímatelnými čely. Manipulaci s čely provádí vždy 2 osoby.
 • Nezatěžujte zastřešení žádnými předměty. Rovněž zabraňte přístupu osob (zejména dětí) na segmenty.
 • Klíč nenechávejte zasunutý v zámcích dveří či uzamykatelných brzdách po odemknutí.
 • Opalovací krémy se nesmějí dostat do styku s polykarbonátovou výplní. Složky, které obsahují mohou trvale Polykarbonát poškodit.
 • Během zimního období odklízejte sníh z celého zastřešení. Při odklízení sněhu dávejte pozor, aby nedošlo k poškození polykarbonátových desek.
 • Čištění jednotlivých částí zastřešení:
  • Při čištění dávejte pozor na povrch Polykarbonátu, který je lehce poškrabatelný, nepoužívejte ostré nástroje.
  • Jednotlivé desky Polykarbonátů pravidelně oplachujte od hrubých nečistot proudem vody.
  • Na mytí používejte čistou vodu, popřípadě mýdlový mycí přípravek za pomocí čisté houby či měkkým hadrem.
  • V žádném případě nepoužívejte přípravky, které obsahují rozpouštědla (např.: benzín, aceton, líh).
  • Na zastřešení s dutinkovým Polykarbonátem nepoužívejte tlakovou vodu.
 • Jednotlivé aretační mechanismy a závěsy dveří je nutné promazávat silikonovým olejem 2x ročně. Dbejte, aby se olej nedostal do kontaktu s Polykarbonátem.
 • V bazénu je nutné udržovat hladinu volného a vázaného chlóru v rozmezí 0,3 – 0,6 mg/l a hodnotu PH v rozmezí 6,8 – 7,6. V případě, že hodnoty nebudou dodrženy, může dojít k oxidaci nerezových a hliníkových částí.
 • Vlivem rozdílných teplot mezi venkovním a vnitřním prostředí dochází ke kondenzaci vody uvnitř zastřešení a polykarbonátových desek. Hliníková konstrukce obsahuje odtokové kanálky pro odvádění vody mimo zastřešení. Kondenzace vody uvnitř komůrkového Polykarbonátu nesnižujejeho životnost či vlastnosti a není vadou.
 • Zastřešení bazénu doporučujeme pojistit.

Upozornění na některé neovlivnitelné skutečnosti

 • Zapařování v prostoru dutinek dutinkového Polykarbonátu je způsobeno kondenzací vzdušné vlhkosti způsobené rozdílem teplot uvnitř a vně zastřešení, nelze mu zabránit a není na závadu výrobku.
 • Odstíny Eloxu mohou být nepatrně odlišné, to může být způsobeno drobnou odchylkou ve výrobě a přirozeným stárnutím povrchu materiálu, tomuto jevu nelze předejít a není na závadu výrobku.
 • Drobné nečistoty zapečené v Polykarbonátu – Dle vyjádření výrobce se jedná o technický plast a zrna spečeného Polykarbonátu do velikosti 3 mm jsou tolerovány normou a nemají vliv na funkčnost materiálu.
 • Možnost vzniku mezery ve spoji kolejí je způsobeno roztažností materiálu, hliník má jednu z největších tepelných roztažností ze všech kovů.
 • V hliníkové konstrukci musí být vyvrtány otvory pro odvod kondenzátu. Výjimečně se může stát, že drobný hmyz proleze těmito otvory do dutinek v Polykarbonátu a zůstane tam. Bohužel tomuto nelze zabránit a nebude to uznáno jako reklamace.

Další informace k materiálům naleznete v jednotlivých sekcích “Vše o zastřešení”.